Colgate Cavity Protection Kem đánh răng với Fluoride

Colgate Cavity Protection Kem đánh răng với Fluoride

Colgate Cavity Protection Kem đánh răng với Fluoride

Giá bán: 109.000 Đồng/cây

Colgate Cavity Protection Kem đánh răng với Fluoride

Về sản phẩm kem đánh răng Colgate:
  • Chống sâu răng
  • Tăng cường răng với fluoride hoạt động
  • Rửa sạch răng
  • Hương bạc hà

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Đầu trang